From 19 April to 9 May 2018


©Satoru Toma - Lost Roots

©Satoru Toma - Lost Roots

EN - Satoru Toma (Gumma, Japan, 1976) is a Japanese artist living in Brussels. Having studied literature at the University of Tokyo, in 1998 he decided to go to Europe and embark on artistic work. He started to stray like a cat in order to discover his new city, Brussels. This is how he embarked on his photography project on the landscapes and territorial limits of the city. Satoru Toma exposes, in the front space of Hangar, a series of his photos exploring forgotten spaces, in particular community vegetable gardens. In parallel with his photography work, Satoru also does calligraphy, an ancestral practice between writing and drawing, and links it to dance and performance. Satoru Toma will organize a calligraphy workshop in conjunction with this exhibition.

FR - Satoru Toma (Gumma, Japon, 1976) est un artiste japonais vivant à Bruxelles. Ayant étudié la littérature à l’université de Tokyo, il décide en 1998 de partir en Europe et de commencer un travail artistique. Tel un chat, il s’est mis à errer afin de découvrir sa nouvelle ville, Bruxelles. C’est ainsi qu’a démarré son projet photographique sur les paysages et les limites du territoire de la ville. Satoru Toma expose, dans le front space de Hangar, une série de ses photographies explorant des espaces oubliés, notamment des potagers communautaires. Parallèlement à ce travail photographique, Satoru fait de la calligraphie, une pratique ancestrale à la croisée entre l’écriture et le dessin. Il lie celle-ci à la danse et à la performance. Dans le cadre de son exposition, Satoru Toma organisera un atelier de calligraphie.

NL - De Japanse kunstenaar Satoru Toma (Gumma, Japan, 1976) woont in Brussel. Hij studeerde literatuur aan de universiteit van Tokio. In 1998 besloot hij naar Europa te vertrekken en zich op artistiek werk toe te leggen. Als een kat zwierf hij door Brussel om zijn nieuwe woonplek te verkennen. Zijn zwerftochten mondden uit in een fotoproject over de landschappen en grenzen van het stadsgebied. Satoru Toma toont, in de front space van Hangar, een reeks foto’s van zijn hand die vergeten plekken in de stad beschrijven, zoals volkstuintjes. Satoru Toma legt zich niet alleen toe op fotografie. Hij doet ook aan calligrafie, die voorouderlijke techniek die het midden houdt tussen schrijven en tekenen. En deze kunstvorm verbindt hij dan weer met dansen en performances. In het kader van zijn tentoonstelling leidt Satoru Toma ook een calligrafie-workshop.

©Satoru Toma - Jardin Navez 09

©Satoru Toma - Jardin Navez 09