From 12 October to 10 November 2018


© Ruud van Empel,  Sunday#6,  2017, Archival pigment print, 70 x 50 cm.

© Ruud van Empel, Sunday#6, 2017, Archival pigment print, 70 x 50 cm.

EN - Ruud van Empel uses the medium of photography as an independent form of imagination. Every image consists of photo’s, taken by himself, that are digitally assembled on the computer. He works conceptual and has created a new genre within photography. In his series Untitled (2004) he explores the theme of innocence, the sequel series World (2005) and he uses a black child for the first time as a symbol of innocence. These works were inspired by photos taken during his own childhood by his father. A typical feature of the work of Ruud van Empel is the composition of a perfected and idealized representation right down to the finest details. But this always has a darker side, albeit not always evident. Ruud van Empel has taken digital contruction of photograpy to a new level.

Ruud van Empel is a well-known visual artist and photographer. He graduated from the Breda Fine Arts School in the seventies, and started out working with video in the eighties. As he became skilled in photographic editing and collages, Ruud van Empel’s international reputation took off in 2006 with his series World-Moon-Venus, on display in New York. Since that time, he has exhibited all over the world including the FoMu in Antwerp, the MoPA in San Diego (USA), the Groninger Museum (NL) and the Fotografiska museum (SE). Today, he lives and works in Amsterdam, in the Netherlands.

© Ruud van Empel, Mood#76

© Ruud van Empel, Mood#76

FR - Ruud van Empel (Pays-Bas, 1958) utilise le medium photographique comme une forme indépendante de l’imagination. Chaque image est constituée de photos, prises par lui-même, qui sont digitalement assemblées sur l’ordinateur. Il travaille conceptuellement et a créé un nouveau genre au sein de la photographie. Dans sa série Untitled (2004), il explore le thème de l’innocence, la suite de la série World (2005) et utilise pour la première fois un enfant noir comme symbole de cette innocence. Ces œuvres ont été inspirées par des photos prises pendant sa propre enfance par son père. Une des caractéristiques du travail de Ruud van Empel est le fait qu’il compose jusque dans les moindres détails une représentation parfaite et idéalisée. Mais celle-ci a toujours un côté plus sombre, quoique pas toujours évident. Ruud van Empel a amené la construction numérique de la photographie à un nouveau niveau.

Ruud van Empel est un artiste visuel et photographe reconnu. Il sort diplômé de la Breda Fine Arts School dans les années 70 et commence à travailler avec la vidéo dans les années 80. C’est en 2006, avec sa série World-Moon-Venus présentée à New York, que Ruud van Empel acquiert une réputation internationale dans le domaine de l’édition photographique et du collage. Depuis, il a exposé dans le monde entier, notamment au FoMu à Anvers (BE), au MoPA à San Diego (USA), au Groninger Museum (NL) et au Fotografiska (SE). Aujourd'hui, il vit et travaille à Amsterdam, aux Pays-Bas.

© Ruud van Empel, Collage #6

© Ruud van Empel, Collage #6

NL - Ruud van Empel (Nederland, 1958) Ruud van Empel zet het medium Fotografie in als een zelfstandige vorm van verbeelding. Ieder beeld is opgebouwd uit door hem zelf gemaakte foto's die digitaal worden gemonteerd. Het werk van Ruud van Empel bestaat bij de gratie van de camera waarmee hij zijn bouwmateriaal vastlegt. Hij gaat daarbij ideematig te werk en heeft een nieuw genre gecreëerd binnen de fotografie zonder dat er een pasklare term voor bestaat. Zelf heeft hij het over ‘het opbouwen van een fotografische beeld’. Weliswaar hanteert hij de pure fotomontage – hij maakt geen gebruik van zogenaamde morphing technieken – maar het inhoudelijke eindresultaat is, anders dan bij bijv. het surrealisme, gericht op een natuurlijk werkelijkheidsgehalte. De kunstmatigheid van de werkwijze is wel zichtbaar, maar het uiteindelijke beeld is een overtuigende, zelfstandige realiteit. Het werk oogt daardoor niet grotesk of absurd, maar zou zich zo in de werkelijkheid kunnen voordoen. De fotografische beelden van Van Empel staan daarin op zichzelf.

Ruud van Empel is geboren in 1958 in Breda. Hij studeerde in de jaren zeventig aan de Academie voor Beeldende Kunst St. Joost te Breda. 1981 studeerde hij af. In de jaren tachtig maakte hij zelfstandig geproduceerde videotapes. Hij brak internationaal door met zijn serie World-Moon-Venus, deze werd geëxposeerd in New York. Hij had daarna solo tentoonstellingen in het FotoMuseum van Antwerpen, Het MoPA Photography museum San Diego (USA) Het Groninger Museum (NL) en het Zweedse fotomuseum Fotografiska. Hij woont en werkt in Amsterdam, Nederland.