From 7 September to 6 October 2018


© Namsa Leuba,  Ogun   Weke  (Benin), 2017

© Namsa Leuba, Ogun Weke (Benin), 2017

EN - The main focus in the work of Swiss-Guinean photographer Namsa Leuba (Switzerland,1982) is on the African identity, which she views through her lens as a Westerner. Spanning documentary, fashion and performance, Namsa Leuba creates a set of visual images exploring the signs and symbols of her cultural heritage. Hangar presents her series Weke in its entirety for the first time. This series of photographs, executed in the Republic of Benin, the birthplace of voodoo, imagines narratives that are inspired by the local animist traditions of the vodoo religion. Vodoo cosmology is based on the idea that spirits govern the natural and human world, and religious practices incorporate ceremonies that communicate with mythical gods.

Namsa Leuba studied photography at ECAL (Université d’Art et du Design, Lausanne), graduating with a Masters in Art Direction. Her work has been published in numerous magazines, including I-D, Numéro, Kaleidoscope and Foam. She was awarded various prizes between 2010 and 2013. Namsa exhibits her work in various collective shows, including at the Guggenheim in Bilbao, Redhook Labs in Brooklyn, in Copenhagen, in Korea, in Athens and at Tate Modern in London. She divides her time between Africa, Tahiti and Europe.

© Namsa Leuba,  Azaka Weke  (Benin), 2017

© Namsa Leuba, Azaka Weke (Benin), 2017

FR -  Le sujet principal de la photographe helvéto-guinéenne Namsa Leuba (Suisse, 1982) est l’identité africaine qu’elle interroge avec son regard d’occidentale. Namsa Leuba crée un visuel imaginaire qui explore les signes et symboles de son patrimoine culturel en travaillant le documentaire, la mode, la performance. Hangar met sa série Weke à l’honneur en la présentant pour la première fois en entier. Cette série de photographies, exécutées en République du Bénin, lieu de naissance du vaudou, imagine des narratifs qui sont inspirés par les traditions animistes locales de la religion vaudou. La cosmologie vaudou est basée sur l'idée que les esprits gouvernent le monde naturel et humain et les pratiques religieuses incorporent des cérémonies qui communiquent avec des dieux mythiques. 

Namsa Leuba a étudié la photographie à ECAL (Université d’Art et du Design à Lausanne) et y a obtenu une maîtrise en direction artistique. Son travail a été publié dans de nombreux magazines, notamment I-D, Numéro, Kaleidoscope ou encore Foam. Elle remporte plusieurs prix entre 2010 et 2013. Namsa expose son travail dans diverses expositions collectives notamment au Guggenheim de Bilbao, au Redhook Labs à Brooklyn, à Copenhague, en Corée, à Athène ou encore à la Tate Modern, à Londres. Namsa partage son temps entre l’Afrique, Tahiti et l’Europe.

© Namsa Leuba,  Che Weke  (Benin), 2017

© Namsa Leuba, Che Weke (Benin), 2017

NL - Met het oog op de herwaardering van de fotografie in Brussel, besloot Hangar de Zwitsers-Guineese fotografe Namsa Leuba (Zwitserland,1982) onder de aandacht te brengen. Zij spitst haar werk hoofdzakelijk toe op de Afrikaanse identiteit die zij met haar westerse blik aftast. Namsa Leuba schept een denkbeeldige display die de tekens en symbolen van haar cultureel patrimonium verkent via het werken met documentaire elementen, mode en performance. Hangar koos ervoor haar reeks Weke in de schijnwerper te plaatsen door deze voor de allereerste keer integraal te tonen. Deze fotoserie, uitgevoerd in de Republiek Benin, de bakermat van voodoo, verbeeldt verhalen die geïnspireerd zijn door de lokale animistische tradities van de vodoo-religie. Vodoo-kosmologie is gebaseerd op het idee dat geesten de natuurlijke en menselijke wereld regeren, en religieuze praktijken bevatten ceremonies die met mythische goden communiceren.

Namsa Leuba studeerde fotografie aan de ECAL (Universiteit voor Kunst en Design in Lausanne) en behaalde er een master in de richting kunst. Haar werk werd in talrijke tijdschriften gepubliceerd, met name I-D, Numéro, Kaleidoscope of nog Foam. Haar oeuvre werd meermaals bekroond tussen 2010 en 2013. Namsa toont haar werk op diverse collectieve tentoonstellingen, meer bepaald in het Guggenheim in Bilbao, in de Redhook Labs in Brooklyn, in Kopenhagen, in Korea, in Athene of nog in het Tate Modern, in Londen.  Ze verdeelt haar tijd tussen Afrika, Tahiti en Europa.