From 13 September to 26 October 2019


Anne-Catherine Chevalier,  Clara .

Anne-Catherine Chevalier, Clara.

Turning 18

EN - Hangar presents Anne-Catherine Chevalier’s new photographic project Turning 18. The exhibition coincides with the release of the publication of the book by Prisme Editions. As the third series of Anne-Catherine Chevalier (after Mothers & Daughters and Family), Turning 18 is the result of a wonder in front of her children growing up and becoming adults but also in front of her own teenage memories. For two years, Anne-Catherine Chevalier visited young people at this very special moment of their lives, when they turned 18: at the end of school, the moment of big choices, which corresponds for some with the age of legal majority. Every adult in life has chosen the place where he/she wanted to be photographed, a meaningful place to him/her. Behind each portrait lies dreams, fears, regrets and talent. Turning 18 brings together a series of 50 portraits of which a selection is exhibited at Hangar.

Bio/ Born in 1967 in Ostend, Anne-Catherine Chevalier lives and works in Brussels. Graduated in Economics and with a Master in Business Management, Anne-Catherine Chevalier had several professional activities. In 2008, she began a photographic work focused mainly on issues of identity. She trained with Marina Cox, Mary Ellen Mark and at the photography school "Le 75" in Brussels. From 2008 to 2011, she devotes herself to the Mothers & Daughters project, and questions femininity through the generations. This work was selected in 2010 by the Taylor Wessing Photographic Portrait Prize, organized by the National Portrait Gallery in London and published in 2011 at Lannoo. It has been exhibited successively in the United Kingdom, France and Belgium. From 2012 to 2015, she worked on the Family project, where she scrutinized new forms of modern families. This work was published by Aparté Edition in 2015 and then exhibited in Belgium and the Netherlands.

Anne-Catherine Chevalier,  Emma .

Anne-Catherine Chevalier, Emma.

FR - Hangar présente le nouveau projet photographique d’Anne-Catherine Chevalier : Turning 18. L’exposition coïncide avec la parution du livre chez Prisme Editions. Troisième série d’Anne-Catherine Chevalier (après Mothers & Daughters et Family), Turning 18 est né d’un émerveillement devant ses enfants grandissant et devenant majeurs mais aussi face à ses propres souvenirs d’adolescente. Durant deux ans, Anne-Catherine Chevalier est allée à la rencontre de jeunes à ce moment si particulier de leur vie, leurs 18 ans : la fin de l’école, le moment des grands choix, qui correspondent pour certains à la majorité. Chaque adulte en devenir a choisi le lieu de sa photo, significatif à ses yeux. Derrière chaque portrait se cache des rêves, des peurs, des regrets et du talent. Turning 18 rassemble une série de 50 portraits dont une sélection est exposée au Hangar.

Bio/ Née en 1967 à Ostende, Anne-Catherine Chevalier vit et travaille à Bruxelles. Après des études en Economie et un Master en Management des affaires, Anne-Catherine Chevalier exerce différentes activités professionnelles. En 2008, elle entame un travail photographique qui s’attache principalement aux questions d’identité. Elle se forme auprès de Marina Cox, Mary Ellen Mark et à l’école de photographie « Le 75 » à Bruxelles. De 2008 à 2011, elle se consacre au projet Mothers & Daughters, et interroge la féminité au travers des générations. Ce travail est sélectionné en 2010 par le Taylor Wessing Photographic Portrait Prize, organisé par la National Portrait Gallery de Londres et publié en 2011 chez Lannoo. Il sera exposé successivement au Royaume- Uni, en France et en Belgique. De 2012 à 2015, elle travaille sur le projet Family, où elle scrute les nouvelles formes de familles modernes. Ce travail est publié par Aparté Edition en 2015 et exposé ensuite en Belgique et aux Pays-Bas.

Anne-Catherine Chevalier,  Mouhsine .

Anne-Catherine Chevalier, Mouhsine.

NL - Hangar presenteert het nieuwe fotoproject van Anne-Catherine Chevalier: Turning 18. De tentoonstelling valt samen met de verschijning van het boek bij Prisme Editions. De derde reeks van Anne-Catherine Chevalier (na Mothers & Daughters en Family), Turning 18, is ontstaan uit het gevoel van verwondering dat zij ervaarde ten opzichte van haar opgroeiende kinderen en hun meerderjarigheid, maar ook ten aanzien van haar eigen herinneringen als tiener. Twee jaar lang had Anne-Catherine Chevalier ontmoetingen met jongeren op dat cruciale moment in hun leven wanneer zij 18 jaar worden: het einde van de school, het moment van de grote keuzes, die voor sommigen samenvallen met hun meerderjarigheid. Elke volwassene in wording koos zelf de locatie voor zijn of haar foto, die voor hem of haar zeer betekenisvol was. Achter elk portret gaan dromen, angsten, spijt en talent schuil. Turning 18 bestaat uit een reeks van 50 portretten, waarvan een selectie in de Hangar wordt tentoongesteld.

Bio/ Anne-Catherine Chevalier werd in 1967 in Oostende geboren en woont en werkt in Brussel. Na studies van economie en een Master in Business Management heeft Anne-Catherine Chevalier verschillende professionele activiteiten. In 2008 stortte ze zich op fotografie en boog zich daarbij hoofdzakelijk over idenditeitskwesties. Ze trainde met Marina Cox, Mary Ellen Mark en de fotografieschool "Le 75" in Brussel. Van 2008 tot 2011 legde ze zich toe op het project Mothers & Daughters, waarbij ze de betekenis van vrouwelijkheid over de generaties heen van naderbij bekeek. Dat werk werd in 2010 geselecteerd door de Taylor Wessing Photographic Portrait Prize, georganiseerd door de Na onal Portrait Gallery van Londen, en in 2011 bij Lannoo gepubliceerd. Het werd achtereenvolgend tentoongesteld in het Verenigd Koninkrijk, Frankijk en België. Van 2012 tot 2015 werkte ze rond het project Family, waarin ze de nieuwe vormen van het moderne gezin onderzoekt. Dat werk werd in 2015 uitgegeven door Aparté Editions en vervolgens in België en Nederland tentoongesteld.

Anne-Catherine Chevalier,  Hector .

Anne-Catherine Chevalier, Hector.